Kieler Str. 9 | 22769 Hamburg | +49 177 7122487 | mail[at]ctphotodesign.com